Tag Archives: thủ thuật bán hàng

10 thủ thuật không phải tăng giá mà vẫn tăng giá

10 thủ thuật không phải tăng giá mà vẫn tăng giá

Có nhiều cách tăng thu nhập mà không cần phải điều chỉnh giá đơn vị. Dưới đây là 10 thủ thuật mà bạn có thể thử áp dụng: 1. Điều chỉnh cơ cấu giảm giá Chẳng hạn thay vì khách