Tag Archives: quản lý doanh nghiệp

Kinh nghiệm chia sẻ của một PR

Kinh nghiệm chia sẻ của một PR

Trước khi trở thành doanh nghiệp, Coale là phóng viên tự do, giữ một số chuyên mục trên nhiều báo và tạp chí. Vì không muốn sự ràng buộc với biên tập viên tại các tờ báo mà mình tham