Tag Archives: phân tích khách hàng

Phân tích khách hàng và nghiên cứu thị trường

Phân tích khách hàng và nghiên cứu thị trường

Tại sao tôi phải cần nghiên cứu thị trường? Trên đây là câu hỏi thay cho câu trả lời mà bạn thường gặp phải khi bạn hỏi người đứng đầu một doanh nghiệp đang hoạt động khá thành công tại