Tag Archives: nhà quảng cáo

Những bài học marketing từ bậc thầy Seth Godin

Những bài học marketing từ bậc thầy Seth Godin

Ở Việt Nam, sách về marketing vừa đủ lại vừa thiếu. Đủ bởi vì những đầu sách được nhiều bạn đọc biết đến đều đã có bản dịch tại Việt Nam, còn thiếu là do các đầu sách đó gần