Tag Archives: lắng nghe

Chia sẻ những kỹ năng bán hàng cơ bản cần có

Chia sẻ những kỹ năng bán hàng cơ bản cần có

Để trở thành 1 nhà bán hàng giỏi dù trong môi trường nào không hề dễ. Để thành công thì cần phải hội tụ nhiều kỹ năng mà được khách hàng tin tưởng: thuyết phục, chân thật, thông minh…xử trí