Tag Archives: kỳ thị

Góc nhìn đa chiều về nghề tiếp thị

Góc nhìn đa chiều về nghề tiếp thị

Công bằng mà nói, tiếp thị là một nghề bình thường như bao nghề khác, song từ thực tiễn hoạt động khá nhạy cảm của nó và trí “tưởng tượng” của con người, cái nhìn của xã hội đối với