Tag Archives: khách hàng là thượng đế

Tuyệt chiêu bán hàng thu hút khách hàng hiệu quả

Tuyệt chiêu bán hàng tu hút khách hàng hiệu quả

Khoảng 85% chủ nhân iPhone dùng chiếc điện thoại này thay cho đồng hồ đeo tay, 89% dùng iPhone làm đồng hồ báo thức, 75% thừa nhận họ chỉ có thể ngủ được nếu có chiếc iPhone “nằm” bên cạnh và