Tag Archives: hành vi tiêu dùng

Quá trình hình thành hành vi tiêu dùng

Quá trình hình thành hành vi tiêu dùng

Từ thiên hình vạn trạng thói quen người tiêu dùng, bộ ảnh vui dưới đây đã tổng kết ra 4 nhóm hành vi mua hàng tiêu biểu và công thức “đặc trị” dành riêng cho mỗi nhóm. 1. Hành vi