Tag Archives: chuyên gia marketing

Một vài điều cần tránh khi làm marketing

Một vài điều cần tránh khi làm marketing

Theo các doanh nhân thành công, có 3 cách làm marketing có thể khiến danh tiếng của doanh nghiệp bị hủy hoại nhanh chóng, làm tiêu biến cơ hội tăng trưởng. Cụ thể, các doanh nghiệp cần tránh thực hiện