Tag Archives: câu chuyện bán hàng

Ai là người có kỹ năng bán hàng trực tiếp giỏi nhất nước Mỹ

Ai là người có kỹ năng bán hàng trực tiếp giỏi nhất nước Mỹ

Những chiến binh bán hàng không “lôi kéo” hay “ép buộc” khách hàng mua sản phẩm của mình mà đơn giản là giúp khách hàng tìm ra giải pháp để giải quyết những vấn đề của chính họ. Trước tiên,