Tag Archives: cách bán hàng

Những suy nghĩ sai lầm trong bán hàng

Những suy nghĩ sai lầm trong bán hàng

Bạn hãy là một người bán hàng thông minh nên nói những gì đáng nói, luôn sẵn lòng tư vấn, chăm sóc khách hàng để họ có thể tìm được những giá trị tốt nhất! 1. Thân thiện mới được

10 thủ thuật không phải tăng giá mà vẫn tăng giá

10 thủ thuật không phải tăng giá mà vẫn tăng giá

Có nhiều cách tăng thu nhập mà không cần phải điều chỉnh giá đơn vị. Dưới đây là 10 thủ thuật mà bạn có thể thử áp dụng: 1. Điều chỉnh cơ cấu giảm giá Chẳng hạn thay vì khách